Faceți căutări pe acest blog

Press release of the exhibition Letter

Thursday, the 19th of January 2012, 18.00 o’clock, will take place at the Galateea Gallery (no 132, Calea Victoriei, sector 1, Bucharest) the opening of the thematic exhibition “Letter”, that puts together ceramic artworks and mixed media made by over twenty artists, members of the Romanian Artists Union. Reopened on the Unions’s initative at the end of 2011, Galateea is the first contemporary ceramic gallery from Romania. The exhibition will be opened until Monday, the 6th of February 2012.

Artists: Aniela Ovadiuc, Arina Ailincăi, Bianca Boeroiu, Cristina Bolborea, Cristina Popescu Russu, Emilia Chirilă, Georgiana Cozma, Gherghina Costea, Ileana Crăciun, Imola Jakabos, Ioan Sumedrea senior, Ioan Sumedrea junior, Ioana Stepanov, Iulian Vîrtopeanu, Marta Jakobovits, Nicolae Moldovan, Oriana Pelladi, Ovidiu Ionescu, Simona Tănăsescu, Titu Toncean, Vasile Cercel.

Curator – Cristina Bolborea
Coordinator – Aniela Ovadiuc

The letter, the epistle – were means of visual communications, which in time took different shapes, some of them spectacular, original, depending on the civilisation’s evolution. Made on different materials: stone, ceramics, leather, papyrus, paper, but also in a digital format, they reveal the creative spirit of the humankind and the time mark. The goal of this exhibition is to discover new means of mouldable interpretation of this beautiful and ever-living theme, using the ceramic material, but also mixed media.

Curatorial text, Cristina Popescu Russu


The ceramic is, typically, a rough and brittle material. The fluid shapes that it can take are a way to transcend the mineral kingdom, to which it belongs, into another aeon. Between these two marks the artist himself is acting, as a sacrificer of specific technological ceremonies, in which the fingerprints, physically and metaphorically engraved in matter, are unique and non-recurring. Thus, the writing in this exhibition is present at a morphological, semantical and semiotical level. The diversity of the artworks, the experimental part, sometimes the (al)chemical secret, bring the message that the ceramic art is far from having exhausted its means of expression.

Mihai Plămădeală, art critic

Comunicat de presa expozitie Scrisoare

Joi, 19 ianuarie 2012, de la ora 18.00, va avea loc la Galeria Galateea (Calea Victoriei nr 132, sector 1 Bucureşti) vernisajul expoziţiei tematice „Scrisoare”, ce reuneşte lucrări ceramice şi mix media realizate de peste douăzeci de artişti, membri ai Uniunii Artiştilor Plastici din România. Redeschisă prin iniţiativa UAP la finele anului 2011, Galateea este prima galerie de ceramică contemporană din România. Expoziţia va fi deschisă până luni, 6 februarie 2012.

Artişti: Aniela Ovadiuc, Arina Ailincăi, Bianca Boeroiu, Cristina Bolborea, Cristina Popescu Russu, Emilia Chirilă, Georgiana Cozma, Gherghina Costea, Ileana Crăciun, Imola Jakabos, Ioan Sumedrea senior, Ioan Sumedrea junior, Ioana Stepanov, Iulian Vîrtopeanu, Marta Jakobovits, Nicolae Moldovan, Oriana Pelladi, Ovidiu Ionescu, Simona Tănăsescu, Titu Toncean, Vasile Cercel.

Curator – Cristina Bolborea
Coordonator – Aniela Ovadiuc

Scrisoarea, epistola, răvaşul - au constituit un mod de comunicare vizuală care, de-a lungul timpului, a luat diferite forme, uneori spectaculoase, inedite, în funcţie de evoluţia civilizaţiei. Concepute pe diverse materiale: piatra, ceramică, piele, papirus, hârtie dar şi în format digital, acestea ne dezvăluie spiritul creator al omenirii dar şi amprenta timpului. Scopul realizării expoziţiei este acela de a descoperi noi modalităţi de interpretare plastică, pe această frumoasă şi inepuizabilă temă, folosind materialul ceramic dar şi mix media.

Text curatorial, Cristina Popescu Russu


Ceramica este, prin excelenţă, un material dur şi casabil. Formele fluide pe care aceasta le poate accepta reprezintă o cale de transcendere a lucrării de artă ceramică de la regnul mineral, conferit de însăşi compoziţia sa, spre un alt eon. Între cele două repere acţionează însuşi artistul, acel sacerdot al unor ritualuri tehnologice specifice în care amprentele, inscripţionate la propriu şi la figurat în materie, sunt unice şi irepetabile. Aşadar scrierea este prezentă în expoziţia (cumva) omonimă la nivel morfologic, semantic dar şi semiotic. Diversitatea lucrărilor, componenta experimentală, uneori secretul (al)chimic poartă mesajul că artele focului, în speţă ceramica, sunt departe de a-şi fi epuizat ipostazele de rostire.

Mihai Plămădeală, critic de artă

Scrisoare


Titlu: Scrisoare
Tip: expozitie de grup
Locatie: Galeria Galateea, Bucuresti, Romania
Perioada: 19 ianuarie 2012 - 6 februarie 2012
Alte informatii: Vernisajul va avea loc joi, 19 ianuarie 2012, ora 18:00

Scrisoare

Titlu: Scrisoare
Tip: expozitie de grup
Locatie: Galeria Galateea, Bucuresti, Romania
Perioada: 19 ianuarie 2012 - 6 februarie 2012
Alte informatii: Vernisajul va avea loc joi, 19 ianuarie 2012, ora 18:00

Fisa de inscriere expozitie MICA_CERA_MICA


Regulamentul expozitiei MICA_CERA_MICA poate fi descarcat in format doc de aici.

Regulament expozitie MICA_CERA_MICARegulamentul expozitiei MICA_CERA_MICA poate fi descarcat in format pdf de aici.

Articole expozitie Ceramic rendez-vous

Agentia de carte
ArtClue
Cotidianul.ro
Modernism
Observatorul Cultural
Senso TV
UrbanNews

Calea Victoriei Ceramicii

Istoria galeriei bucureştene Galateea începe în 1953, la nr 132, pe Calea Victoriei. Prima amenajare pentru spaţiu expoziţional al U.A.P. se face în 1955, de către arh. Eugen Vernescu. După 20 de ani, arh. Mircea Carandino modifică inspirat interiorul şi faţada, iar tinerii critici Mihai Drişcu şi Mihai Ispir botează pigmalionic „Galateea” acest cub alb cu uşă galbenă şi vitrină-hublou. După doi ani de amarnice demersuri edilitare şi efort exemplar al unui mic grup de ceramiste animate de Cristina Russu Popescu, galeria s-a redeschis şi reamenajat spectaculos, în ceasul al 12-lea, adică luni,12 decembrie, pentru a deveni, din 2012, o galerie de circuit internaţional pentru arta ceramicii contemporane.
Căci, iată, la cumpăna anilor 2011-2012 i se permite unui ceramist talentat şi excentric aproprierea patrimoniului mondial din British Museum. Afişe gigant cu o urnă galbernă de porţelan colată cu talismane magice sunt presărate acum pe malurile Tamisei. La aproape un deceniu după ce a primit râvnitul premiu Turner al artelor vizuale britanice, teribilistul punkist-travestit Grayson Perry, prin vasele sale ceramice şi prin gravitatea temei funerare, poate să aducă un omagiu perenităţii şi valorii antropologice a artelor decorative. „Mormântul Artizanului necunoscut” este o expoziţie personală intarsiată cu piese de patrimoniu universal care spulberă complexul de minorat al artelor focului. Aşa cum „abacanul” polonez a putut excelent exprima în anii 70 tragismul Cortinei de fier, prin mari siluete de pâslă.
La aceeaşi cumpănă de ani, dar la altă scară, simţim cum noua galerie bucureşteană Galateea încălzeşte „dinlăuntru” cuptorul ceramicii româneşti. Ne aflăm după două decenii de îngheţ în iarna instituţională a Uniunii Artiştilor Plastici şi a stingerii, la noi, a industriei porţelanului şi sticlei. Semn de foc a fost panorama ceramicii româneşti (33 de artişti, de la 25 la 75 de ani) găzduită în toamna anului 2009, până în primăvara lui 2010, la Palatul Mogoşoaia. Din cele cca 100 de piese, jumătate au venit de peste munţi, din Cluj. Iniţiativa şi efortul notabil de organizare au aparţinut, în primul rând, Cristinei Popescu Russu, artistă cu o bună experienţă internaţională şi tocmai de aceea interesată să menţină conştiinţa de grup a creatorilor români. Finalizarea excelentă a catalogului trilingv a avut în vedere apoi etalarea ceramicii româneşti la Paris, în septembrie 2010.
Cariera de ceramist a devenit, la noi, o aventură personală cu baze materiale care ţin de legea focului. Comenzile de stat, achiziţiile din ateliere şi costurile energetice erau, cu regret contrariant, mult mai fiabile până în 1989. Situaţia instituţională a acestei vocaţii artistice a suferit pierderi considerabile în ultimele două decenii. Dar iată că din selecţia de 14 nume a Rendez-vous-ului ceramic 2011-2012, şase tinere absolvente în Bucureşti ţin optim temperatura de coacere şi tuşeul propriu de stil al acestei arte ancestrale: Monika Pădureţ cu compuneri modulare şi figuraţie inocent rustic-animalieră; Georgiana Cozma cu precizie şi invenţie grafic-letristă articulează un mesaj de logo-ceramic; Romana Mateiaş experimentează concavităţi fragile cu urme glazurate de fund marin; Aniela Ovadiuc picteză alert-afişist în brunuri o serie de careuri ceramice; Bianca Boieroiu compune edicule cu teatratiltatea unui registru de protuberanţe; iar Adela Bonaţ capturează în porţelan transaprenţele unor bucăţi de pergament cu însemne.
Maestră a fâşiilor de porţelan răsfirate în strat care invocă memoria culturală a vechimii tomurilor este Cristina Popescu Russu. Iar colega sa de atelier, Ioana Şetran este magiciana ierbii cu chitine vii, meta-naturalismul entomologic copt în caolin.
La polul purist al nonfiguraţiei, sunt adosate peretelui careurile lui Vasile Cercel, cu atingeri de undă pe nisipul grădinii zen şi mica alcătuire mobil-axială a Simonei Tănăsescu.
Deceniile 7 şi 8 ale secolului XX au fost ani de emulaţie şi adevărată cercetare formal- tehnologică pentru ceramiştii români. Generaţiile care au acum 45-65 de ani s-au format sub marca de elită a unei bresle profesionale cu două „centre şcoală’’, la Bucureşti şi la Cluj. Astfel, invitatele grupului (grup de veterani administrativi ai naşterii galeriei), canadianca Arina Ailincăi şi orădeanca Marta Jakobovits reprezintă maturitatea expresivă a două nume de marcă în ceramica noastră. Ailincăi stăpâneşte modelajul anatomic cu mesaj expresionist de teatru buto, iar Jakobovits înseriază calupuri simple, tezaurizând în preţiozităţi de textură raku urme ale memoriei. Pe palierul de citat cultural se aşează şi ingenioasa referinţă central asiatică a figurativului obiectual, pe fundal de imprimeu textil, din cahlele-carpetă inventate de Cristina Bolborea, profesoară la UNA Bucureşti.
Ca o ţâşnire de lapte sideral, pietrificat coralifer, în colţul cel mai adânc al Galateei stă grupajul vegetal al Gherghinei Costea. Este un bun semn de sevă secretă a traversării deşertului (instituţional) spre triumful de star al galeriei Ceramicii româneşti

Aurelia Mocanu

Ceramic rendez-vous


Titlu: Ceramic rendez-vous
Tip: expozitie de grup
Locatie: Galeria Galateea, Bucuresti, Romania
Perioada: 12 decembrie 2011 - 16 ianuarie 2012
Alte informatii: Film realizat de Viorica Tomov

Ceramic rendez-vous

Titlu: Ceramic rendez-vous
Tip: expozitie de grup
Locatie: Galeria Galateea, Bucuresti, Romania
Perioada: 12 decembrie 2011 - 16 ianuarie 2012

Ceramic rendez-vous

Titlu: Ceramic rendez-vous
Tip: expozitie de grup
Locatie: Galeria Galateea, Bucuresti, Romania
Perioada: 12 decembrie 2011 - 16 ianuarie 2012

Ceramic rendez-vous

Titlu: Ceramic rendez-vous
Tip: expozitie de grup
Locatie: Galeria Galateea, Bucuresti, Romania
Perioada: 12 decembrie 2011 - 16 ianuarie 2012

Ceramic rendez-vous

Titlu: Ceramic rendez-vous
Tip: expozitie de grup
Locatie: Galeria Galateea, Bucuresti, Romania
Perioada: 12 decembrie 2011 - 16 ianuarie 2012