Faceți căutări pe acest blog

„Forme ale feminitãţii/Feminine Atittudes”
Expun: Georgiana Cozma (România) şi Éva Andrea Szőcs (Ungaria)
Curator: Georgiana Cozma


Georgiana Cozma şi Éva Andrea Szőcs prezintă tipologii/atitudini: femeia dependentă, vulnerabilă, contestabilă etc. Observaţia nonintruzivă a ipostazelor depersonalizării feminine formează discursul plastic al Georgianei. Éva incită privitorul prin punerea sub lupa ironiei a ipostazelor femeii deposedate de feminitate. Contrar aparenţelor, ambele artiste construiesc un discurs recuperator, în care enclavizarea feministă nu este soluţia salvatoare (cel puţin nu deocamdată).
Sintagma postmodernistă a corpului văzut ca fragment şi prezenţa virulentă a grilajului subliniază ideea corpului captiv. Şi nu în ultimă instanţă el este privit ca produs, sub formă de număr, cod de bare etc, ca purtător al inautenticităţii. Pe lângă mesaj, la Georgiana Cozma materialul întotdeauna capătă însemnătate şi vine să completeze consistenţa subiectului, fragilizând sau din contră, acordând duritate subiectului (gresia).
Apetenţa pentru figurativ a Évei Andrea Szőcs nu este decât un pretext pentru trasarea unor traiectorii ce aparţin artei conceptuale. Artista apostrofează atitudini fals feminine. Discursul ei reactivează citate clasice din istoria artei, asemeni portretelor de curte, a căror miză era perfecţiunea absolută.
Expoziţia îşi propune mai degrabă să interogheze decât să acorde sentinţe clare. Dezideratul formulării şi potenţării unui traseu cu instalaţii ceramice, sculptură tridimensională şi artă video a fost atins! Raluca Băloiu

Expoziţia poate fi vizitată în perioada 19 octombrie – 5 noiembrie 2012
Raluca Băloiu,
manager Galeria Galateea
(Calea Victoriei 132, sector 1, Bucureşti)
tel:+40 21 317 38 14,

Program galerie:
luni: 11.00 – 19.00
marţi-vineri: 12.00 – 20.00
sâmbată si duminică: închisExhibiting: Georgiana Cozma (Romania) and Éva Andrea Szőcs (Hungary)
Curator: Georgiana Cozma

Georgiana Cozma and Éva Andrea Szőcs are displaying typologies/attitudes regarding women: the independent, the vulnerable and the contested woman. The non-intruding observation of various types of feminine depersonalization generates Georgiana’s visual discourse. Éva entices the viewer by analyzing, under an ironical magnifying glass, the multiple impersonations of the woman deprived of her feminine side. Despite the appearances, both artists construct a recovering discourse, whereby the feminist “enclavisation” does not represent the salvation (at least not for the moment).
The postmodern idiom of the body seen as a fragment and the virulent presence of the fencing grid underline the idea of a trapped body. The body is nonetheless presented as a product, under the shape of a number, or a barcode, as a barrier of non-authenticity. Besides the message, the material has - in Georgiana Cozma’s case - its individual significance and is constantly used to complete the subject’s substantiality, inducing the feeling of fragility or, on the contrary, granting the stoneware’s toughness to the subject. 
The appetency for figurative, that describes Éva Andrea Szőcs’ artwork, is nevertheless a pretext for depicting a trajectory belonging to conceptual art. The artist appraises the false feminine attitudes. Her visual discourse reactivates classical quotations from the history of art, analogous to courtly/official portraits, where reaching the absolute perfection was the main goal. 
The exhibition comes as an interrogation rather than a radical judgment. The courage of formulations and the emphasis of a path throughout ceramic installations, tri-dimensional sculptures and video art have reached their target. Raluca Băloiu

The exhibition is opened 19 October to 5 November 2012 


Raluca Băloiu,
Manager Galeria Galateea/ Manager Galateea Gallery
(Calea Victoriei 132, sector 1, Bucureşti)
tel:+40 21 317 38 14,
e-mail: galeriagalateea@yahoo.com

Program galerie/Program:
luni/Monday: 11.00 – 19.00
marţi-vineri/Tuesday to Friday: 12.00 – 20.00
sâmbată si duminică/ Saturday and Sunday: închis/ closed

Revista ARTA nr. 6-7 / 2012Comunicat de presă

ARTA 6-7 / 2012

Acest număr dedicat fotografiei își propune să ofere o posibilă imagine sintetică asupra multiplelor modalități în care este înțeleasă și folosită în România această artă dominantă, ”imperialistă” a actualității, în toate înțelesurile ei artistice, culturale, mediatice. ARTA a invitat pe cei mai cunoscuți artiști, critici și curatori care s-au ocupat cu precădere de zona fotograficului în mediul românesc, să colaboreze la un număr dens din toate punctele de vedere. Cei doi coordonatori ai dosarului principal – Iosif Király și Simona Dumitriu – au propus o secțiune transversală printr-un arhipelag de modalități de utilizare a acestui mediu omniprezent: de la istoria pre- și post- 1989 a acestui gen destul de recent în câmpul vizual românesc, la prezentarea secțiilor de fotografie de la principalele universități de artă din România; de la proiecte concrete ale unor artiști renumiți, la dosare de prezentare ale unor artiști încă tineri sau debutanți; de la eseuri și texte teoretice românești și străine despre fotografie, la trecerea în revistă a felului în care aceasta este folosită în cercetarea interdisciplinară. Dacă la toate aceste abordări adăugăm interviurile, cronicile de artă românească și internațională, recenziile de carte de artă și ancheta de artă – toate dedicate în bună măsură aceluiași numitor comun al numărului - atunci imaginea propusă de ARTA asupra modului complex, deopotrivă fățiș și insidios, autoritar și problematic, în care fotografia domină și permează azi scena vizuală românească, într-o dublă mișcare de ruptură și continuitate cu propria sa tradiție, devine consistentă și credibilă.

ARTA – revistă a Uniunii Artiștilor Plastici din România (UAP)
Director: Petru Lucaci. Redactor-șef: Magda Cârneci
Concept grafic: Corina Gabriela Duma
Producție: Igloomedia
Distribuție: FAB Group Associates

"Identitate si corp"„Identitate şi corp”

Galeria Galateea vă așteaptă la expoziția „Identitate şi corp”, expun Adela Bonaţ şi Romana Mateiaş. Expoziţia poate fi vizitată în perioada 28 sept. – 15 oct. 2012.

În lucrările Romanei Mateiaş interpretarea simbolică a identităţii devine vizibilă prin imagistica structurală a materialului ceramic, în timp ce personajele Adelei Bonaţ creează o identitate figurativă recompusă din fragmente. Cele două artiste îşi construiesc discursul pornind de la conceptul de “mise-en-abîme”. “Semnificaţia operei nu o găsim în totalitate conţinută de corpul efectiv al lucrării, ci ea se completează prin ideile cu care intră în rezonanţă, prin asocierile fireşti şi imprevizibile care se nasc empatic în timpul percepţiei vizuale. Reflecţiile culturale, ce amprentează interpretările artiştilor, se oglindesc în opera de artă transformată în artefact. Viziunea artistică presupune interesul pentru formă şi detaliu, pentru expresia facială şi corporală, cât şi preocuparea pentru expresia calităţilor plastice specifice materialului ceramic.”(Romana Mateiaş) 

Corpul uman, un univers explorat de artişti, se reconfigurează într-o serie impresionantă de reprezentări vizuale, interpretări şi definiţii conceptuale. Încercând să ne explicăm imaginea, elementele vizuale create de artist, suntem supuşi involuntar la un brainstorming de context. Elementele vizuale, recognoscibile, creează conexiuni între ele şi lumea reală, fiecare privitor stabilind astfel nişte ipoteze referitoare la tema şi subiectul lucrării. Semnificaţia operei nu o găsim în totalitate conţinută de corpul efectiv al lucrării, ci ea se completează prin ideile cu care intră în rezonanţă, prin asocierile fireşti şi imprevizibile care se nasc empatic în timpul percepţiei vizuale. Reflecţiile culturale, ce amprentează interpretările artiştilor, se oglindesc în opera de artă transformată în artefact. Viziunea artistică presupune interesul pentru formă şi detaliu, pentru expresia facială şi corporală, cât şi preocuparea pentru expresia calităţilor plastice specifice materialului ceramic.
În multe lucrări forma corpului uman nu este reprezentată, artistul optând pentru o interpretare simbolică, folosind ceramica ca suprafaţă de joc şi experiment pentru texturi, grafisme şi glazuri colorate, volumele, formele fiind un pretext pentru desfăşurarea unor suprafeţe spectaculoase.
În cazul artistei Adela Bonaţ reprezentarea a luat forma unor marionete concepute din segmente ceramice articulate. Omul păpuşă, omul marionetă, omul mascat asemănător cu personajele unor poveşti, în reprezentări fanteziste, umoristice, au în spate un concept filosofic, o reflecţie asupra condiţiei fiinţei umane. Lucrarea poate fi încadrată în ceramica bidimensională, forma fiind redusă la suprafeţele plane completate prin grafia desenelor ce întregesc ansamblul. Desene, grafisme, letrisme şi intervenţiile picturale de glazuri şi pigmenţi creează identitatea siluetelor.” 
Text: Romana Mateiaş


Galeria Galateea Contemporary Art
(Calea Victoriei 132, Bucureşti)
 Program:
luni: 11-19
marţi-vineri: 12-20
sâmbătă –duminică: închis
 Manager galerie: Raluca Băloiu
tel:+40 21 317 38 14