Faceți căutări pe acest blog

„Forme ale feminitãţii/Feminine Atittudes”
Expun: Georgiana Cozma (România) şi Éva Andrea Szőcs (Ungaria)
Curator: Georgiana Cozma


Georgiana Cozma şi Éva Andrea Szőcs prezintă tipologii/atitudini: femeia dependentă, vulnerabilă, contestabilă etc. Observaţia nonintruzivă a ipostazelor depersonalizării feminine formează discursul plastic al Georgianei. Éva incită privitorul prin punerea sub lupa ironiei a ipostazelor femeii deposedate de feminitate. Contrar aparenţelor, ambele artiste construiesc un discurs recuperator, în care enclavizarea feministă nu este soluţia salvatoare (cel puţin nu deocamdată).
Sintagma postmodernistă a corpului văzut ca fragment şi prezenţa virulentă a grilajului subliniază ideea corpului captiv. Şi nu în ultimă instanţă el este privit ca produs, sub formă de număr, cod de bare etc, ca purtător al inautenticităţii. Pe lângă mesaj, la Georgiana Cozma materialul întotdeauna capătă însemnătate şi vine să completeze consistenţa subiectului, fragilizând sau din contră, acordând duritate subiectului (gresia).
Apetenţa pentru figurativ a Évei Andrea Szőcs nu este decât un pretext pentru trasarea unor traiectorii ce aparţin artei conceptuale. Artista apostrofează atitudini fals feminine. Discursul ei reactivează citate clasice din istoria artei, asemeni portretelor de curte, a căror miză era perfecţiunea absolută.
Expoziţia îşi propune mai degrabă să interogheze decât să acorde sentinţe clare. Dezideratul formulării şi potenţării unui traseu cu instalaţii ceramice, sculptură tridimensională şi artă video a fost atins! Raluca Băloiu

Expoziţia poate fi vizitată în perioada 19 octombrie – 5 noiembrie 2012
Raluca Băloiu,
manager Galeria Galateea
(Calea Victoriei 132, sector 1, Bucureşti)
tel:+40 21 317 38 14,

Program galerie:
luni: 11.00 – 19.00
marţi-vineri: 12.00 – 20.00
sâmbată si duminică: închisExhibiting: Georgiana Cozma (Romania) and Éva Andrea Szőcs (Hungary)
Curator: Georgiana Cozma

Georgiana Cozma and Éva Andrea Szőcs are displaying typologies/attitudes regarding women: the independent, the vulnerable and the contested woman. The non-intruding observation of various types of feminine depersonalization generates Georgiana’s visual discourse. Éva entices the viewer by analyzing, under an ironical magnifying glass, the multiple impersonations of the woman deprived of her feminine side. Despite the appearances, both artists construct a recovering discourse, whereby the feminist “enclavisation” does not represent the salvation (at least not for the moment).
The postmodern idiom of the body seen as a fragment and the virulent presence of the fencing grid underline the idea of a trapped body. The body is nonetheless presented as a product, under the shape of a number, or a barcode, as a barrier of non-authenticity. Besides the message, the material has - in Georgiana Cozma’s case - its individual significance and is constantly used to complete the subject’s substantiality, inducing the feeling of fragility or, on the contrary, granting the stoneware’s toughness to the subject. 
The appetency for figurative, that describes Éva Andrea Szőcs’ artwork, is nevertheless a pretext for depicting a trajectory belonging to conceptual art. The artist appraises the false feminine attitudes. Her visual discourse reactivates classical quotations from the history of art, analogous to courtly/official portraits, where reaching the absolute perfection was the main goal. 
The exhibition comes as an interrogation rather than a radical judgment. The courage of formulations and the emphasis of a path throughout ceramic installations, tri-dimensional sculptures and video art have reached their target. Raluca Băloiu

The exhibition is opened 19 October to 5 November 2012 


Raluca Băloiu,
Manager Galeria Galateea/ Manager Galateea Gallery
(Calea Victoriei 132, sector 1, Bucureşti)
tel:+40 21 317 38 14,
e-mail: galeriagalateea@yahoo.com

Program galerie/Program:
luni/Monday: 11.00 – 19.00
marţi-vineri/Tuesday to Friday: 12.00 – 20.00
sâmbată si duminică/ Saturday and Sunday: închis/ closed