Faceți căutări pe acest blog

TEMPLUM - Diana Butucariu

                                                                                                                                                     Galateea Contemporary Art vă invită vineri, 17 iunie 2016, ora 19:00 la vernisajul expoziției ”Templum” a ceramistei Diana Butucariu.
”Templum”, expoziţia de ceramică a artistei Diana Butucariu însumează o serie de forme decorativ ambientale dar şi utilitare ce-şi propun ca prin imaginea creată să ofere reprezentarea unor trăiri regăsite în simbolistica termenului de templu. Obiectele concepute ca arhitecturi spirituale şi lăcaşe ale unor stări sufleteşti definesc crezul artistei din perspectiva unor diferenţe culturale şi religioase ce se regăsesc într-o comunitate, fiind o rectie asupra condiţiei de a trăi şi de a te adapta unui spaţiu adoptiv pe care existenţa cotidiană îl poate oferi.
Volumele create, aşezate pe trei, patru sau mai multe picioare sunt ordonate ca pentru un marş care are ca scop regăsirea identităţii de sine. Privite individual, obiectele par statice, aparţinând unui alt timp în care formele dramatic contorsionate tind să-şi găsescă un echilibru.
Acest tumult de forme exprimă un rezumat al drumului parcurs de artistă spre explorarea şi interiorizarea sentimentului de a trăi într-o lume ca un templu simbol al diversităţii umane.


Expoziția poate fi vizionată în perioada 17 iunie - 17 iulie 2016.


Galateea Contemporary Art invites you on Friday, June 17, 2016, 7 pm to the opening of the ceramic exhibition ”Templum”, of the artist Diana Butucariu.
The ceramic exhibition ”Templum” by Diana Butucariu comprises a series of decorative sculptures and utility objects that through their form recreate the inner meaning that the word temple conjures. The design objects, viewed as spiritual architecture and containers of some specific feelings, define the artistic ethos of the ceramicist. Viewed from a perspective of cultural and religious differences that can be found in a community, the pieces are a reaction to the living conditions of an adoptive space.
The created volumes, standing on three, four or more legs, are ordered like for a march aimed at retrieving their self-image. Taken individually, they seem like static objects belonging to another time, where dramatically contorted shapes start to find a balance.
This tumult of shapes is a summary of the road taken by the artist to explore and internalize the feeling of existing in the world like a temple, a symbol of human diversity.

Expoziția poate fi vizionată în perioada 17 iunie - 17 iulie 2016.

UAP România | Galateea Contemporary Art
Mónika Pădureț|Referent de specialitate|Gallery Reviewer
Calea Victoriei,nr. 132,sector1,Bucureşti,Romania
+ 40 (0) 745 355 941
galeriagalateea@yahoo.com
www.galateeagallery.com
www.galeriagalateea.blogspot.ro/
https://www.facebook.com/galeria.galateea/

HELLO - Mihai Ungureanu


HELLO

Galeria Galateea și Uniunea Artiștilor Plastici din România vă invită la expoziția personală „Hello” semnată de Mihai Ungureanu.

Vernisajul va avea loc luni, 16 mai 2016, ora 19:00

Expoziția poate fi vizitată în perioada 16 mai - 14 iunie 2016

Mihai Ungureanu construiește un spațiu rezervat, care se întemeiază pe conceptele fundamentale de salut / întâmpinare / a primi / a accepta ce ți se oferă și a da înapoi / ideea de ospitalitate și găzduire.
Salutul este comportamentul comunicațional, gestual sau/și verbal, cu semnificație pentru un anumit grup social. Este un mod de recunoaștere și apartenență la un grup, reflectând modul de a gândi și interacționa al oamenilor la un moment dat, dintr-un anumit teritoriu.
În prezent, în epoca hiperconectivității, salutul rămâne o formă de exprimare a politeții, învățat mecanic, cu scopul de a socializa, impersonal și fără implicare afectivă.
Abordarea spațiului expozițional este una instalaționistă, în care obiectele - mănuși din porțelan și gresie, încremenite în poziții diverse - compun un ansablu narativ coerent.

Curator Adela Bonaț


Mihai Ungureanu este artist vizual care se exprimă preponderent în sculptură, dar abordează și alte medii artistice, precum instalația sau video art. Născut în 1976, trăiește și lucrează în București. A absolvit în 2005 Universitatea Naţională de Arte Bucureşti, Facultatea de Arte Plastice, secţia Sculptură, Conf. Univ. Darie Dup, iar în 2007 masteratul în Arte Vizuale, Universitatea Naţională de Arte Bucureşti, Facultatea de Arte Plastice, secţia Sculptură , Prof. Univ. Mircea Spătaru. Din 2007 este membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România – Filiala Bucureşti. În 2006 a obținut premiul al III-lea la Bienala de Artă Contemporană Târgovişte, România, iar în 2015 Premiul Filialei de Pictură UAP București, SMB9. Participă la expoziții, workshop-uri și simpozioane naționale și internaționale. Începând cu 2007 are numeroase expoziții personale: 2016 – „ȘAPTE” , Atelier 030202, București; 2013 - „IN VITRO”, Atelier 030202, București; 2013 - „Masa Verde”, Cafeneaua Cărturești, București; 2009 – „Filter”, Atelier 35, București; 2007 – „Gest.Obiect”, Atelier 35, Bucureşti.                   

"Expoziția este o instalație care cuprinde patru lucrări, aceste lucrări fiind unite de un covor roșu care trebuie să ducă cu gândul la o întâlnire ceremonială.
Mănușile ceramice care formează lucrările sunt expuse într-un context care sugerează patru feluri de salut : o strângere de mână, o îmbrățișare, un salut indian (hindus), și o plecăciune. Aceste saluturi sunt rezervate (prezervate) , accentuând falsitatea ceremonială a unor gesturi. Folosesc gesturi ale mâinilor înmănușate pentru a sublinia expresivitatea gesturilor pe care le facem chiar și fără să ne dăm seama"   Mihai Ungureanu"The present exhibition is an installation which contains 4 works reunited by a red carpet which has to remind the viewer about a ceremonial meeting.
The ceramic gloves are exhibited in a context suggesting 4 different kinds of greetings : a handshake, an embrace, a hindu greeting and a bow. My greetings are highlighting the ceremonial falsehood of some gestures. I am using these gestures of gloved hands to put an accent on the expressions of gestures made unconsciously by all of us".  Mihai Ungureanu