Faceți căutări pe acest blog

Umbrele albului


Valențele porțelanuluiUmbrele albului însumează efortul curatorial al ceramiștilor Gherghina Costea și Vasile Cercel. Materialul cel mai potrivit pentru studiul „albului ceramic” este porțelanul, ale cărui calități tehnice sunt exploatate de cei douăzeci și trei de artiști expozanți. Cu sensibilitate, porțelanul ajunge la empatizarea cu artistul având capacitatea să transmită privitorului energia creatoare a ceramistului: delicatețea și fragilitatea formelor organice, asemeni lucrărilor  Gherghinei Costea, Cristina Popescu Russu, Ioana Șetran. Cu aceeași ușurință, porțelanul trece de la starea de receptor (și aici mă refer la calitățile lui docile) în postura de emițător, angajând artistul într-un travaliu de manipulare a materialului, în care personalitatea artistului se supune porțelanului. Dar, fiecare ceramist descoperă materialul prin simbioza cu acesta/ prin dialog/ sau din contră, printr-un proces asiduu.
Docilitatea porțelanului dezvăluie libertatea lăuntrică a sevei ce pulsează în plante în lucrările Gherghinei Costea. Ceramista capturează fluiditatea pe care o transformă în pulsație a liniei și în radiografie a țesutului organic. Ea investighează albul din lăuntru și surprinde posibilitățile de regenerare, adică pulsul vieții duhovnicești, albul veșniciei (cum însăși afirmă) – „Viața duhovnicească este să pășești pe zăpadă și să nu lași urme”, pr. Marcu Manolis.  
Structuri orientale dinamizate diferit, vin să reveleze structura interioară, unui receptor cu o conformație asemănătoare și aici mă refer în special la instalațiile ceramice ale lui Vasile Cercel. Din seria lucrărilor cu iz oriental amintesc lucrările lui George Tiutin, Titu Toncian, Marta Jakobovits, Mana Bucur și Lucia Lobonț.  
Relația dintre bidimensionalitate și tridimensionalitate este fin sugerată în lucrările Cristinei Popescu Russu. Forma concentrată, delicatețea și linia  poetică conturează haikú-urile Cristinei Popescu Russu. Tranziția de la lumină la umbră este construită idioritmic de Georgiana Cozma prin formulele/sunet - foi de porțelan suspendate. Binomul suprafață - relief scoate în evidență povestea peisajelor melancolice cu iz portughez în lucrările Cristinei Bolborea. Bufnița devine pecetea unei stări, în basoreliefurile Monicăi Pădureț. Andreea Brăescu creează grafisme pe o linie ce amintește de compozițiile lapidare și ermetice ale catalanului Juan Miró. Unitatea figurativă a ronde-bosse-ului sculptural creează lucrarea Simonei Kolozsi.
Simfonia abstractă a mișcării apare în compoziția lui David Leonid Olteanu. Structura ritmică a modulului – unu și multiplu, este subliniată de lucrările cuplului Mariana Cara Olteanu / David Olteanu. Mici curbe de tensiune/flexiune redau poezia mișcării vălurite în lucrările Imolei Jakabos.
Valențele tehnice ale porțelanului sunt explorate în structura de monolit prin intruziuni de diorit - și aici mă refer la glazurile transparente care sparg unitatea ansamblului - din lucrarea lui Ovidiu Ionescu.  
Accente expresioniste vin să contureze portretele Danielei Făiniș. Estetica fragmetului definește torsul Orianei Pelladi. O sinteză futuristă (și aici nu mă refer mot à mot la „Nud coborând o scară” de Duchamp, ci la o extrapolare a conceptului mișcării) o întâlnim în lucrarea Adelei Bonaț. Cu o notă de umor urban, Iulian Vîrtopeanu își surprinde personajele în sentințe filosofice.

                                                                                                                                   Raluca Băloiu


Gherghina Costea, 1955, București
Chintesență/ Quintessence
porțelan fosfatic, 1260 ̊ C, 2013/ phosphatic porcelain
                         

                       
Gherghina Costea, 1955, București
Seva luminii/ The light blessing
porțelan fosfatic, 1260 ̊C, 2013/ phosphatic porcelain

Vasile Cercel, 1946, București
Evanescențe/ Evanescent
porțelan, 1300 ̊ C, 2011/ porcelainVasile Cercel, 1946, București
Casetă/ Box
porțelan, 1300 ̊ C, glazură, 1998/ porcelain, glaze
Cristina Popescu Russu, 1951, București
Petale/ Leafs
porțelan Hutschenreuther, săruri metalice, glazură, 1300°C, 2006/ Hutschenreuther porceain, metal salts, glaze Cristina Popescu Russu, 1951, București
Haiku
porțelan de Limoges, 1280 ̊ C, glazură, 2011/ Limoges porcelain, glaze
Georgiana Cozma, 1967, București
Idei recuperate/ Recovered ideas
instalație, porțelan de Limoges, 1280°C, 2013/ installation, porcelain from LimogesOvidiu Ionescu, 1965, București
Imaculare/ Whitening
porțelan glazurat, 1240 °C, 2013/ porcelain glazedMariana Cara Olteanu, 1950, Cluj
Însemnări în alb/ Notes in white
porţelan fosfatic, 1265 ̊C, 2013/ phosphatic porcelainDavid Leonid Olteanu, 1968, București
Punct, linie … plan/ Point, line … plane
tehnică mixtă, porțelan cu hârtie, 1250 ̊C, 2013/ mixed media, porcelain with paperImola Jakabos Olsefszky, 1943, Cluj
Jocul  adierii/ Game breeze
porțelan  neglazurat, 1360 °C, 1992/ porcelain unglazedDavid Olteanu, 1949, Cluj
Alb vertical – înălțare/ Vertical white - raising
porţelan turnat, parţial glazurat, 1250 ̊C, 2013/ cast porcelain, partially glazed  Marta Jakobovits, 1944, Cluj
Pietre plângătoare/ Weeping stone
şamotă glazurată, raku, reducţie cu ulei, 1000 °C, 2005/ glazed chamotte, raku, reduction with oilAdela Bonaț, 1981, București
Simultaneitate/ Simultaneity
gresie, 1200 ̊ C, 2013/ stonewareOriana Pelladi, 1982, Cluj
Zestrea/ Dowry
gresie, glazură, angobă, 1230°C, 2012/ stoneware, glaze, angobeAndreea Brăescu, 1985, București
Grafism/ Graphism
gresie, oxid de mangan, 1180  ̊C, 2010/ stoneware, oxidesCristina Bolborea, 1956, București
Com saudade/ Nostalgy
modelare liberă, porțelan de Limoges, 1260  ̊C, 2013/ modeling, porcelain from LimogesMonica Pădureț, 1969, București
Bufnițe/ Owls
gresie, 1150°C, 2013/ stonewareTitu Toncian, 1955, Cluj
Totemic/ Totemic
piese turnate și lipite,  porțelan, pigmenți , 1350 ̊C, 1997/ pieces cast and pasting, porcelain, pigmentsDaniela Făiniș, 1961, București
fragment din ciclul Dantesca/ fragments from Dantesca series
porțelan modelat manual, incizie,  glazură parțială transparentă, 1340°C, 1999/ porcelain, modeling, incision, partia glazeGabriela Simona Kolozsi, 1966, Cluj
Caligrafie/ Calligraphy
porțelan barbotinat, 1250 °C, 2012/ porcelainGeorge Tiutin, 1935, București
Spirala albă/ White spiral
porțelan, glazură alb-mată, 1200°C, 2011/ porcelain, glaze white-mat
Lucia Lobonț, 1972, Cluj
Joc în alb/ White game
porțelan, săruri, pigmenți ceramici, 1250 °C, 2012 / porcelain, salt, ceramic pigments
Mana Bucur, 1951, Cluj
Coarne pe suport geometric/ Horns on geometric support
gresie kreaton (cu granulație mică de 0,02), 1050 ̊ C,  neglazurată, 2013/ kreaton stoneware, unglazed
Iulian Vîrtopeanu, 1966, București
Cutia viselor/ Dream box
foaie de porţelan, personaj din foaie de porțelan – 1250 ̊ C, pigmenți Botz (1000 – 1250 ̊ C), ready-made, bile de sticlă, 2013/ sheet porcelain, personge from sheeet porcelain, Botz pigments, ready-made, glass ball


Ioana Șetran, 1936, București
Cuib/ Nest
porțelan, 1260 ̊ C, 2010/ porcelain                                                                                                                      
                                                                                                                      credit foto Raluca Băloiu