Faceți căutări pe acest blog

Expoziţia Desenul, o părere, o pasăre

                        GALERIA GALATEEA A UNIUNII ARTIŞTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA

organizează în perioada 8 noiembrie – 5 decembrie 2013

Expoziţia Desenul, o părere, o pasăre


 


La prima vedere, această expoziţie este o încălcare a graniţelor, o invazie sau, în cel mai bun caz, o nepotrivire. Ceramiştii fac ceramică, sculptorii – sculptură, iar „Ana (face sau) are mere”, pentru că aşa scrie la Abecedar. Lucrurile trebuie să stea, potrivit judecăţii comune, şi atunci când este vorba despre artă, în poziţiile care le-au fost distribuite prin programul de sală. De ce s-ar avânta ceramiştii să deseneze? Pentru că „desenul este probitatea artei” (apud Ingres)? Pentru că desenul îndeamnă la smerenie şi la „ascultare”, în sens monahal? (Dar când au fost artiştii ascultători?) Pentru că desenul este o formă de verificare rapidă a ceea ce, în înţeles uzual, se cheamă talent, deci o formă prescurtată de validare?
Probabil că aceste răspunsuri-întrebări sunt doar un desen a ceea ce această expoziţie este de fapt. Aşa cum, îndărătul fiecărui bărbat de succes există o femeie inteligentă, tot aşa, în spatele fiecărui obiect tridimensional se află un desen (2D). El este piatra de temelie a tuturor exerciţiilor plastice posibile şi garanţia de onorabilitate  spirituală a oricărei isprăvi artistice în patru, cinci sau mai multe dimensiuni. În momentul în care vrei să cucereşti lumea (Lumea Nouă, precum Columb), trebuie fie să ai un strop de nebunie, fie să desenezi, pe un plani-glob, traseul călătoriei tale. Sau, când eşti Noe, şi vrei să atingi uscatul după Potop,  să dai drumul unei păsări care să se aşeze, care să nu se mai întoarcă. Desenul este o formă de certitudine a artistului, sub formă de ancoră zburătoare.


SELECŢIA

Artiştii vor prezenta pentru selecţie:
·         fotografii digitale ale lucrărilor: format jpg
·         fişa de înscriere va cuprinde numele autorului, titlul lucrării (tehnică, dimensiuni, anul realizării lucrării), datele de contact ale artistului, studiile (anul absolvirii, instituţia de învăţământ superior, specializarea, localitatea);  modelul fişei de înscriere se află şi pe blogul galeriei GALATEEA.

DATA ŞI ADRESA DE PREZENTARE

·         Lucrările în format digital şi fişa de înscriere/preselecţie vor fi trimise pe adresa
e. mail:
galeriagalateea@uap.ro până la data de 23 octombrie 2013, cu menţiunea Expoziţia Desenul, o părere, o pasăre.
·         Lucrările vor fi selecţionate după imaginile digitale, iar rezultatul selecţiei va fi comunicat în data de 28 octombrie 2013 pe blogul galeriei;
Lucrările selectate vor fi trimise prin poştă sau predate personal  în zilele de  2 si 3 noiembrie între orele 12 si 16 la galeria  Galateea.  Artiştii selecţionati vor completa o fişă/ proces verbal de predare – primire, în dublu exemplar.

REGULI

  • Lucrările vor avea dimensiuni de maximum 100x100 cm.
  • Formatul este la alegere.
  • Sunt admise maximum  4 lucrări.
  • Suportul va fi, in exclusivitate, hârtie.
  • Lucrările se vor prezenta fără ramă.
  • La concursul de selecţie pot participa membrii  Uniunii Artiştilor Plastici din România şi absolvenţi  ai  Universităţilor de Arte, secţia ceramică. Fişa de înscriere, completată cu atenţie, trebuie trimisă împreună cu imaginile digitale.
  • Transportul  lucrărilor este asigurat de către artist la sediul galeriei Galateea.
  • Datele din fişa de înscriere vor fi utilizate în materialele de promovare a expoziţiei; organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru datele înscrise de artist în fişa de înscriere.
  • Organizatorii  au dreptul de a folosi imagini după  lucrările expuse, fără plată către autor, cu scopul promovării expoziţiei  în materiale publicitare precum şi în scop de informare, marketing  şi  educaţional.
  • Deciziile comisiei de selecţie sunt definitive.
·         Organizatorii nu îşi asumă răspunderea  pentru deteriorarea  lucrărilor în timpul
transportului.
·         Informaţiile referitoare la selecţie vor fi postate, în timp util, pe blog-ul galeriei GALATEEA.
·         Pe întreaga durată a expoziţiei, participanţii nu îşi pot retrage lucrările.
·         După închiderea expoziţiei, participanţii  îşi pot ridica lucrările pe data de 6 decembrie 2013, intre orele 12 si 18.
·         Taxa de participare: 60 lei.


CURATORI
Aniela Ovadiuc  – 0721 966 587
Mónika Pădureţ  – 0745 073 545
Cristina Bolborea – 0733 773 155GALERIA GALATEEA
Calea Victoriei 132, sector 1, Bucureşti
Raluca Băloiu, Manager Galerie
Tel:  0745 355 941; 0 21 317 38 14
E-mail: galeriagalateea@uap.ro